Automatska numeracija karata, tiketa, obrazaca, racuna, formulara, ulaznica...

NUMERATOR - ŠTAMPA NUMERACIJE KARATA, ULAZNICA, TIKETA, ETIKETA, OBRAZACA...

Ovaj program je namenjen štampanju numeracije u velikim tiražima.

Mogu ga primeniti štamparije koje:

- nemaju štamparsku mašinu sa ugrađenim numeratorom.

- imaju potrebu za štampanje numeracija na malim serijama za koje nije ekonomično pokretati štamparsku mašinu

- imaju potrebu za naročitim oblikovanjem sadržaja numeracije (izbor vrste slova, veličine slova, boje, štampa numeracije pod proizvoljnim uglom i slično) koju nije moguće postići numeratorima ugrađenim u štamparsku mašinu.

- žele da povećaju produktivnost tako što štampaju numeracije na običnim štampačima.

Numerisanje se može vršiti uz pomoć matričnog, InkJet, Laserskog ili bilo kakvog drugog štampača svih formata. Ukoliko štampač to omogućava, numeraciju je moguće štampati i u boji.

Preuzimanje:

Preuzmite i isprobajte besplatnu probnu verziju koja je funkcionalna osim ograničenja štampe tri numeratora i nema mogućnost snimanja podešavanja numeratora.
numerator103.zip (277KB)

Uskoro objavljujemo verziju 1.06. Preuzmite i isprobajte beta verziju
numerator106beta.zip (281KB). Prelazak na novu verziju za postojeće kupce je besplatan a licenca od prethodne verzije radi i u novoj.

Način korišćenja:

Pokrenite program Numerator i podesite brojače ili učitajte ranije podešenu numeraciju. U štampač stavite listove koje treba numerisati. Pokrenite štampanje i sačekajte da svi listovi budu numerisani. Opcije programa kao i dokumentacija su na srpskom jeziku tako da je korišćenje olakšano.

Mogućnosti podešavanja su:

 • jedan numerator može da sadrži neograničen broj brojača koji se svi štampaju na istoj strani u jednom prolazu. Štampanjem sledeće strane svi brojači se automatski uvećavaju za odgovarajući korak.
 • svaki brojač se može posebno podešavati i to:
  • podešavanje početnog broja
  • završni broj se podešava samo za prvi brojač dok se za sve ostale brojače završni brojač preračunava automatski uodnosu na prvog
  • podešavanje koraka brojenja
  • podešavanje dopunjavanja na odgovarajući broj cifara (broj cifara i znak kojim se vrši dopunjavanje)
  • podešavanje tipa i veličine slova
  • podešavanje prefiksa i sufiksa (koriste se za oznake serije)
  • mogućnost isključenja prikazivanja brojeva, čime je omogućeno da se umesto brojača ispisuje samo nepromenljiv tekst sifuksa i prefiksa
  • proizvoljan ugao prikaza teksta brojača
  • položaj brojača na strani
  • poravnanje brojača se može podesiti po širini i visini u odnosu na definisanu poziciju
 • numeratoru se može podesiti orjentacija strane na koju se štampa
 • može se štampati na sve formate papira koje podržava štampač
 • može se štampati sa grupisanim stranama - svaka grupa strana se šalje na štampač kao zaseban proces
 • korekcija položaja papira u štampaču se podešava i važi za sve brojače u numeratoru
 • podešeni parametri se mogu snimiti za kasniju upotrebu
 • štampanjem test strane omogućeno je lakše razmeravanje i podešavanje parametara
 • moguće je štampanje neograničenog broja kopija za numerisanje višestraničnih obrazaca.
 • moguće je štampanje numeracije i unazad, zbog lakše manipulacije sa materijalom koji je prošao kroz štamparsku mašinu

Zahtevi programa:

 • bilo koji računar na kome se može pokrenuti Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/VISTA/7/8/8.1/10/11
 • instaliran Windows sa podrškom za štampač koji se želi koristiti za numerisanje
 • štampač, najbolje matrični sa automatskim dodavačem papira, ali može poslužiti i bilo koji drugi. Preporučujemo heavy duty štampace koji su mehanički veoma izdržljivi.

Registracija

Registrovanjem programa stičete pravo da ovu aplikaciju instalirate na jedan računar i koristite je neograničeno.

Registracija se vrši pomoću ključa koji program zaključava na hardverske parametre računara i ne može se koristiti na drugim računarima. U slučaju kvara računara za koji je kupljena licenca, morate ponovo licencirati aplikaciju, a možete iskoristiti popust kao za svaku sledeću registraciju.

Nije dozvoljeno da se aplikacija sa istim registracionim ključem instalira i upotrebljava na više računara. Nije dozvoljena prodaja ili poklanjanje licence za ovaj program trećim licima osim ako se to ne čini u sklopu sa računarom za koji licenca važi. Takođe, nije dozvoljeno menjanje aplikacije ili njenih delova.

Aplikacija je podrobno testirana i pokazala je visoku stabilnost u radu. Ne snosimo odgovornost za eventualnu štetu koja kod Vas nastane u toku korišćenja ovog programa.

Cena

Cena programa je 55 EUR za prvu i 45 EUR za svaku sledeću registraciju na istog vlasnika.

Za kupce iz Srbije, plaćanje je preko računa. Za kupce iz inostranstva moguće je plaćanje preko PayPal, bankovnom transakcijom ili na drugi način po dogovoru.

Kontakt

Za dodatne informacije o ovoj aplikaciji možete se obratiti DataVoyage-u. Autor programa je Predrag Supurović


Automatska numeracija karata, tiketa, obrazaca, racuna, formulara, ulaznica...

www.datavoyage.com